Regulamin


 
 1. Biblioteka Iberyjska jest serią wydawniczą, publikowaną wspólnie przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie (MHPRL) oraz Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (ISII UW). 
 2. Misją Biblioteki Iberyjskiej jest przede wszystkim krzewienie wiedzy na temat szeroko pojętej kultury, historii, literatury krajów iberyjskiego i iberoamerykańskiego obszaru kulturowego. 
 3. Postawy ideologiczne i poglądy polityczne autorów wydawanych przez nas publikacji nie są  odzwierciedleniem postaw i poglądów twórców Biblioteki Iberyjskiej. 
 4. Biblioteka Iberyjska zastrzega sobie prawo odmowy publikacji materiałów, które w sposób jawny godzą w zasady etyki i moralności bądź w godność ludzką. 
 
 
1. Księgarnia internetowa: składanie zamówień i dokonywanie płatności 
 
 1. Ceny podane w księgarni internetowej są cenami brutto, zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich (PLN). 
 2. Podane ceny obowiązują w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. 
 3. Podana cena wysyłki obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na życzenie Klienta wysyłamy towar za granicę. W tym przypadku konieczny jest kontakt indywidualny z Klientem, w celu ustalenia ostatecznej ceny przesyłki, zależnej od kraju docelowego. 
 4. W przypadku wysyłki towaru za granicę koszty operacji bankowej ponosi Klient. 
 5. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT. 
 6. Złożenie zamówienia w księgarni Biblioteki Iberyjskiej obejmuje dodanie produktów do koszyka, akceptację regulaminu, wprowadzenie wymaganych danych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz wybranie formy płatności. 
 7. Za zamówione publikacje można zapłacić przelewem bankowym lub przy odbiorze osobistym w siedzibie MHPRL: al. Wilanowska 204, 02-730 Warszawa. 
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto bankowe. Przesłanie potwierdzenia przelewu może przyspieszyć proces wysyłki. 
 9. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni zostanie anulowane. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem. 
 10. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych teleadresowych, zamówienie nie zostanie zrealizowane. 
 
 
2. Rejestracja 
 
 1. Klient może dokonać rejestracji na stronie głównej naszego portalu, klikając link „Załóż konto”; może je też założyć podczas składania zamówienia. 
 2. W celu zarejestrowania nowego konta wymagane jest podanie danych osobowych, teleadresowych, kontaktowych, adresu e-mail oraz hasła. W przypadku firm niezbędne jest podanie numeru NIP w celu wystawienia faktury VAT. 
 3. Rejestracja (zakładanie konta na portalu) nie jest obowiązkowa. Można dokonać zakupów bez rejestrowania się, wymagane jest tylko podanie najważniejszych danych w celu prawidłowego zrealizowania zamówienia. 
 
 
3. Ochrona danych osobowych  
 
 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę Iberyjską (w celu realizacji zamówienia) podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych Biblioteka Iberyjska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Użytkownicy portalu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. 
 2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika w celu informowania o nowych publikacjach oraz imprezach kulturalnych oferowanych przez Bibliotekę Iberyjską. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 
 
 
4. Reklamacje i zwroty 
 
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie praw konsumenta, jeśli towar nie był używany lub w żaden inny sposób zniszczony bądź wykorzystany, można go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, wysyłając na adres siedziby MHPRL: al. Wilanowska 204, 02-730 Warszawa. Biblioteka Iberyjska niezwłocznie zwróci koszt towaru na konto Klienta. 
 2. Biblioteka Iberyjska nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem – koszty wysyłki ponosi Klient. 
 3. Jeśli zakupiona publikacja ma wady fabryczne, prosimy o informację mailową oraz przesłanie wadliwego towaru na adres podany w punkcie 4.1. 
 4. Koszty związane z odesłaniem reklamacji Biblioteka Iberyjska zwróci na wskazane przez Klienta konto bankowe natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. 
 5. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć paragon lub fakturę wraz z opisem przyczyny zwrotu. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie to możliwe. 
 6. Jeśli publikacja zostanie mylnie zamówiona bądź Biblioteka Iberyjska dokona pomyłki podczas realizacji zamówienia, prosimy o odesłanie przesyłki w ciągu 10 dni wraz z dokładnym opisem, na jaką publikację mamy dokonać wymiany. Uwaga: zmianie mogą ulec koszty towaru, jeśli wchodzące w grę publikacje mają różne ceny. 
 
 
5. System komentarzy 
 
 1. Biblioteka Iberyjska udostępnia Użytkownikom system komentarzy, w celu oceny naszej oferty. Komentarze i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać: 
 • wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, 
 • danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; 
 • adresów stron internetowych, 
 • treści o charakterze reklamowym. 
 
 
6. Prawo właściwe i spory 
 
 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Biblioteką Iberyjską, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach naszej działalności na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Bibliotekę Iberyjską będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 
 
 
W razie pytań chętnie służymy pomocą. 
Katalog


Historia Trynidadu i Tobago
Marcin Florian Gawrycki

Cena: 35.00 zł
Cena katalogowa: 35.00

¿Socialismo en el Capitalismo? Chile en 1932
Ryszard Stemplowski

Cena: 20.00 zł
Cena katalogowa: 20.00

Już wkrótce...

NetSoftware
2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook